Cookie och Integritetspolicy

Moore Credit använder cookies för att samla in relevanta upplysningar om sidans användare, för att kunna förbättra den och dess innehåll. Detta gäller även vid tredjepartscookies.

Vad är cookies och vad används det till?

Cookies är en textfil som sparas på din dator, smartphone eller liknande, som känns igen av sidan, kommer ihåg dina inställningar, för statistik och inriktar annonser specifikt till dig.

Cookies innehåller inga skadliga koder, såsom virus. Den används endast som optimeringsverktyg.

Genom att samla in upplysningar om användare, samt trafiken på sidan, kan man arbeta för att hemsidan ska fungera bättre, underlätta för användaren och inte minst målinrikta marknadsföringen för sidans användare.

Tredjepartscookis som används av insamlar och behandlar vi dessa informationer, som till exempel sker vid allmän användning av hemsidan och när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Moore Credit behandlar konkret följande upplysningar om dig:

  • Namn
  • E-mail
  • Lånebeloppets storlek
  • Skulder hos Kronofogden
  • IP-adress

Föremålet med personupplysningar

Upplysningarna används till att identifiera dig som användare och visa de annonser som med störst sannolikhet är relevanta för dig.
Upplysningarna används dessutom till att optimera vår service och innehåll.

Beskydd av ditt privatliv

Hos Moore Credit har vi naturligtvis vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder i förhållande till behandling av upplysningar. Detta för att förhindra att de av misstag eller olovligt raderas, offentliggörs, förloras eller på något sätt missbrukas eller behandlas i strid med svensk laggivning.

Lagringsperiod

Upplysningarna bevaras under den tidsperiod som enligt laggivning är tillåtet och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på typ av upplysning och bakgrunden till bevaringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen raderas.

Upplysningar till tredje part

Data om din användning av hemsidan – vilka annonser du mottar och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och åldersgrupp osv förs vidare till tredje part om detta uppges. Du kan läsa om vilka tredje parter det handlar om, i avsnittet om ”Cookies” ovan. Upplysningarna används till målinriktning av annonser.

Vi använder oss av en rad tredjeparter för förvaring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande upplysningar för oss och får inte använda dem till egna föremål.
Vidareförande av personupplysningar, såsom namn och e-mail sker endast om du samtycker till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge tillräckligt beskydd.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att bli informerad om vilka personupplysningar Moore Credit behandlar om dig.
  • Du kan när som helst säga upp rätten till att upplysningarna används.
  • Du kan ta tillbaka ditt samtycke om att upplysningar behandlas om dig.
  • Om upplysningarna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt till att de rättas eller raderas.

Hänvändelse gällande ovanstående kan göras till mail@moorecredit.com

Om du har klagomål gällande Moore Credits behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet för att ta kontakt med Datainspektionen.

Kontaktupplysningar

Moore Credit LTD Reg.: 07726813 20-22 Wenlock Road Wenlock Road London N1 7GU United Kingdom

Copyright © 2023 moorecredit.com - All Rights Reserved

Moore Credit LTD Reg.: 07726813 20-22 Wenlock Road Wenlock Road London N1 7GU United Kingdom