Zabezpieczenie


BEZPIECZEŃSTWO – Czy mój komputer jest bezpieczny?
Partnerzy Moore Credit udzielają pożyczek za pośrednictwem stron, które nie stwarzają dodatkowego zagrożenia dla komputera. Moore Credit zaleca również,aby zainstalować program antywirusowy na komputerze w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

PRYWATNOŚĆ – Czy moje dane osobowe są zabezpieczone?
Wszyscy pożyczkodawcy ochraniają dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Wypełnianie wniosku jest dokonywane bezpośrednio na stronie internetowej wierzyciela, dlatego też osobiste informacje i dane nie są rozpowszechniane, ani wysyłane osobom nie związanym z procesem udzielania pożyczki.

TOŻSAMOŚĆ - Z jakimi partnerami mam do czynienia
Moore Credit nawiązuje współpracę tylko ze sprawdzonymi pożyczkodawcami, kórzy posiadają bogate doświadczenie w udzielaniu usług finansowych. Partnerzy Moore Credit są dobrze znani wśród firm, które udzielają zobowiązań. Kontakt z nimi jest zawsze możliwy.