Nykredit Bank

Nykredit Bank - ForbrugslånFORBRUGSLÅN.

Nykredit Bank er som koncern den største realkreditudbyder og den næststørste kreditgiver i Danmark. I Europa er Nykredit Bank en af de største private obligationsudstedere. Så Nykredit er en stor spiller på det danske marked, og det er meget sandsynligt, at du har haft kontakt med Nykredit Bank på et tidspunkt i dit voksne liv.

Nykredit beskæftiger 4000 medarbejder og har filialer over hele landet. De førende elementer er bank og realkredit, men også inden for forskning, pension og ejendomsmæglervirksomhed har Nykredit aktiviteter.
Som Danmarks største udbyder af realkredit sponsorerer Nykredit mange kultur, sport og humanitære organisationer. Blandt andet er Nykredit en af hovedsponsorerne for Det Kongelige Teater og Copenhagen Marathon.
Nykredit råder også over en fond, Nykredits Fond som har en grundkapital på 100 mio. kr. og som generelt støtter initiativer inden for dansk erhvervsliv, især med tilknytning til byggesektoren. Et andet støtteområde er initiativer af forskningsmæssig eller kulturel karakter – også her er det primært projekter med relation til byggesektoren eller den finansielle sektor, der støttes. Fonden støtter også andre formål af almennyttig karakter.

Lidt historie om Nykredit Bank

Nykredit Banks historie går helt tilbage til 1851, hvor der blev etableret en lang række kreditforeninger i Danmark. I 1972 fusionerede 16 af disse til henholdsvis Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening.
I 1985 fusionerede Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening og Nykredit blev etableret. Dog var det frem til 1989 en ren engrosvirksomhed, hvor realkreditlånene blev afsat via bankerne.
I 2003 købte Nykredit Bank Totalkredit og i 2008 købte Nykredit Bank Forstædernes Bank.
Nykredit Bank som vi kender den i dag, er meget mere end et realkreditinstitut. I dag omfatter Nykredit bank også bank, forsikring, pension, ejendomsmæglervirksomhed.
Vi kender også banken fra heftige tv-reklamer, så det er en bank og et logo, der har stor synlighed og genkendelse i den brede danske befolkning.


Counter

5 brugere har i dag ansøgt om et lån på moorecredit.com.

Afstemning

Hvad har du sidst lånt penge til?: